"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Contact
 
Cum ne găsiți ..

Strada Miletin este o stradă veche rămasă neatinsa de regimul comunist și catastrofa demolărilor

Când ne veți vizita veți fi tratați ca și prieteni si nicidecum precum clienți.
Consideram ca prietenia și considerația primeaz
ă înaintea fățărniciei.
CONTACT
Campurile marcate cu  (*) sunt obligatorii
CONTACT INFO
Str. Miletin 52, Bucuresti, Romania
AVEM DESCHIS
de luni până vineri :
de la 9.30am la 6.30pm
iar sâmbăta doar de la
10 până când terminăm

DE LA INCEPUTURI ..

Înființată la sfârșitul anului 2006, Belle Assistance este o companie cu 100% capital românesc. Acesta a fost crescut de curând la valoarea de 150000 de lei, noul capital social atrăgând după sine o răspundere mai mare a brokerului de asigurări în ceea ce privește minuțiozitatea pe care trebuie sa o acorde în încheierea polițelor de asigurare tranzacționate de el.  La sfârșitul anului 2019 Belle Assistance Broker deținea în portofoliul propriu puțin peste 1550 de clienți cu o estimare a bunurilor asigurate la peste 6800 de unități.

© Copiyight Belle Assistance Broker 2006 - 2020

Contactează-ne !

Pentru urgențe, accidente, sau alte întâmplări nedorite ....

0732 516 047